Välkommen till Asfaltsgruppen! Vi är specialiserade inom tillverkning och utläggning av asfaltsmassor, vi utför även markarbete.


Våra tjänster

Är du intresserad av våra tjänster, tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss

Beläggning

Beläggning

Med vår breda kompetens klarar vi allt från stora trafikverksobjekt till småläggningar som t.ex garageinfarter.

Läs mer om beläggning »

Maskinresurser

Vi har en modern maskinpark som fyller dagens krav vad det gäller miljö och prestanda.

Läs mer om vår maskinpark »

Tillverkning

Vid vårt asfaltsverk tillverkar vi asfalt med hög kvalitet med hjälp av den senaste tekniken. Vi har även möjligheten att återvinna gammal asfaltbeläggning i anläggningen.

Läs mer om tillverkning »


Om oss

Vår vision är att vara ledande inom asfaltsbeläggning genom vårt fortsatta fokus på hög kvalitet och nöjda kunder.

Om oss

Varför välja Asfaltsgruppen?

Förtroende

Vi utför våra arbeten med hög kvalitet och bra finish och har därmed arbetat upp ett högt förtroende hos våra kunder.

Miljö & Kvalitet

Vi satsar på miljö och kvalitet både i tillverkning och utläggning av asfaltsmassor.

Certifierad

Vi är certifierade enligt SS-EN 13108 för tillverkning av asfaltsmassor, detta innebär att vår asfaltproduktion kontrolleras med en regelbundenhet enligt europastandard och säkerställer vår kvalitet.